Generelle betingelser ved leje af Solrød Madhus


Lokaleleje af forsamlingshuset er pr. 1/1 2019 kr. 3.500,00.


Depositum for leje af Solrød Madhus/Solrød forsamlingshus er pr. 1/1 2019 kr. 2.000,00.


Ved afbestilling indtil 90 dage før arrangementets afholdelse refunderes depositum.


Ved senere afbestilling refunderes depositum ikke. Den endelige afregning er ved arrangementets afslutning, enten kontant, Mobilepay eller netbank. Vi modtager ikke dankort.

Lejen er pr. døgn.

Kontakt os: JJ@foodonwood.dk eller 2625 2804.


Vigtige detaljer:

Der må ikke holdes ungdoms- eller diskoteksfest.

Leje af "kun" huset 3.500,- pr. døgn.

"Kun" huset betyder at der ikke er adgang til køkkenet (veterinærkrav).


Der vil være køleskab i baren.


Der kan tilkøbes kaffe/te tik kr. 20,- pr. prs.


Så alt mad skal leveres klar til at sætte på bordet.


Service kan tilkøbes for kr. 30,- pr. prs.


Såfremt man køber maden fra Solrød Madhus (forsamlingshuset) er leje inkl.


Drikkevarer kan tilkøbes.


Specielle menuer fremstilles også.


Drikkevarer må medbringes. Der bliver ikke beregnet proppenge, så længe lejer selv håndterer og bortskaffer disse.

Af hensyn til naboer skal al musik være slukket senest kl. 02.00.


Bestyrelsen forbeholder sig ret til at kræve erstatning for skader forvoldt af lejer.


Huset efterlades tømt, samt fejet og grov rengjort.


Udlejer står for slutrengøringen.